Prospek Pembangunan Industri Paip Plastik Di China.

- Mar 13, 2018-

Industri saluran paip China mempunyai masalah sendiri. Sistem industri saluran paip tidak begitu baik, tumpuan industri adalah rendah, terdapat beberapa perusahaan yang berpengaruh di seluruh industri, dan terdapat banyak syarikat paip kecil dan sederhana. Perusahaan kecil dan sederhana umumnya mempunyai skala kecil, peralatan usang, produk tunggal, kandungan teknikal yang rendah, dan kekurangan daya saing pasaran dan kelemahan yang jelas. Industri paip China menghadapi ujian yang teruk. Industri saluran paip adalah industri hiliran hartanah, pembangunannya berkait rapat dengan industri hartanah, kelajuan keseluruhan hartanah telah melambat, dan jualan industri saluran paip akan terjejas. Pembezaan industri saluran paip menjadi semakin jelas. Perkembangan perusahaan saluran paip kecil dan sederhana lebih perlahan dan bahkan merosot, dan perusahaan saluran paip merek memenuhi kelebihan tertentu dan mendapatkan pembangunan yang lebih baik.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kenaikan harga, industri bahan mentah juga meningkat, harga produk bertambah baik, berada di luar skop di bawah pemikiran ramai pengguna, produk paip yang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Industri saluran paip kekerapan letupan "kualiti pintu" acara, menghadapi krisis kredibiliti. Satu siri pintu berkualiti telah melanda industri saluran paip dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di samping itu, halangan perdagangan antarabangsa masih wujud, yang mempengaruhi perkembangan industri saluran paip China.

Peluang dan kelebihan industri saluran paip domestik. Saluran peraturan perumahan dan dasar kawalan perumahan untuk industri saluran paip membawa perubahan, ini merupakan saluran sempurna industri saluran paip peluang, menggalakkan pelarasan struktur industri saluran paip dan menaik taraf, pembangunan sistem pemasaran saluran yang lebih sempurna. Terdapat banyak pasaran kosong di pasaran saluran paip China. Penguasaan pasaran produk paip adalah sangat rendah, dan perkembangan pasaran ini akan sangat menggalakkan pembangunan industri saluran paip. Kawasan luar bandar telah menjadi fesyen baru, seperti peralatan rumah dan kereta, dan "pembangunan barat" dan "pembangunan luar bandar" dasar negara memberikan bantuan yang besar. Ia dapat dilihat bahawa pasaran saluran paip China mempunyai peluang pembangunan yang besar dan berpotensi di bandar-bandar kedua dan ketiga.

Label artikel: paip plastik.

Paip air

Paip PPR

Tiub PVC

Paip PE

Hiaskan saluran paip