Klasifikasi Dan Pemilihan Sistem Pengairan Lapisan Sama HDPE.

- Mar 13, 2018-

Sistem saliran lapisan yang sama boleh dibahagikan kepada dua jenis: peletakan tanah dan peletakan dinding. Kaedah meletakkan tanah boleh menggunakan papan bawah dan plat drop setempat, mengikut ketinggian, ia boleh dibahagikan kepada lembaga kesihatan tradisional dan lembaga kesihatan tempatan, dan ia boleh dibahagikan kepada lembaga kesihatan tradisional dan papan pemotong baru mengikut ketinggian.

Kawasan tandas adalah kecil, sesuai untuk mengamalkan lapisan saliran lapisan yang sama untuk meletakkan jalan; Kawasan tandas lebih besar, sesuai untuk menggunakan dinding saliran lapisan yang sama untuk meletakkan jalan; Menurut keperluan reka bentuk tandas, meletakkan tanah dan meletakkan dinding boleh dicampur di tandas yang sama.